• Slideshow 1

Dokumenti

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije

Pravo na pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Natječaji:

Natječaj za radno mjesto čuvar prirode na određeno vrijeme

Javna nabava:

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/2016 – dalje u tekstu: ZJN 2016)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave za 2014. godinu

Plan javne nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2019. godinu

Plan javne nabave za 2020. godinu

Financijski planovi:

1. Plan 2015 - Odluka
2. Plan 2015 - opći dio prihodi
3. Plan 2015 - opći dio rashodi

1. Financijski plan za 2016. - odluka
2. Financijski plan za 2016. - prihodi
3. Financijski plan za 2016. - rashodi

1. Financijski plan za 2018. - sažetak
2. Financijski plan za 2018. - prihodi
3. Financijski plan za 2018. - rashodi
4. Financijski plan za 2018. - posebni dio rashodi

1. Financijski plan 2019 - prihodi

2. Financijski plan 2019. -rashodi

 Izmjene i dopune Financijskog plana 2019.

1. Financijski plan 2020. -prihodi

 Financijski plan 2020- -rashodi 

Rebalans I. 2020., opći dio - prihodi i primici 

Rebalans I. 2020., opći dio - prihodi i primici

Rebalans II. 2020.

Financijski plan za 2021. god

Izvješća:

Izvješće Javna Nabava - Specifikacija roba, radova i usluga 2013.

Izvješće o radu 2013_2

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove za 2014. god.

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Proračun 04.2017. JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE

Bilješke uz izvještaje 01.01.-31.12.2017.

Izvješće o radu za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu 

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Godišnje izvješće ZPPI 2019

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Financijski izvještaj za 2020. god

Izvješće o radu za 2020. godinu

Financijski izvještaj 01.01.2021.-30.06.2021.

Pravilnici:

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (pročišćeni tekst)

Pravilnik o radu plaćama i naknadama u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (pročišćeni tekst)

Procedura blagajničkog poslovanja

Pravilnik o korištenju službenog vozila

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, plaćama i naknadama
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o korištenju službenog vozila

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Programi rada:

Godišnji program zaštite, održavanja,očuvanja promicanja i korištenja 2015

Godišnji program rada za 2016. godinu

Program rada za 2018. godinu

Program rada za 2019. godinu

Program rada za 2020. godinu

Program rada za 2021. godinu

Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća:

Zapisnik 27. sjednice UV

Poziv na 28. sjednicu UV

Zapisnik 28. sjednice UV

Poziv na 40. sjednicu UV

Zapisnik 40. sjednice UV

Zapisnik 41. sjednice UV

Zapisnik 42. sjednica UV

Zapisnik 43. sjednice UV

Zapisnik 44. sjednice

Zapisnik 45. sjednice

Zapisnik 46. sjednice

Zapisnik 47. sjednice

Zapisnik 48. sjednice

Zapisnik 49 sjednice

Zapisnik 50. sjednice

Zapisnik 51. sjednice

Zapisnik 52. sjednice

Zapisnik 53. sjednice

Zapisnik 54. sjednice

Zapisnik 55. sjednice

Zapisnik 56. sjednice

 

 

 

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association