• Slideshow 1

Dokumenti

Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija JU za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Katalog informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac-Zahtjev za pristup informacijama
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Javna nabava:

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave za 2014. godinu

Plan javne nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2019. godinu

Financijski planovi:

1. Plan 2015 - Odluka
2. Plan 2015 - opći dio prihodi
3. Plan 2015 - opći dio rashodi

1. Financijski plan za 2016. - odluka
2. Financijski plan za 2016. - prihodi
3. Financijski plan za 2016. - rashodi

1. Financijski plan za 2018. - sažetak
2. Financijski plan za 2018. - prihodi
3. Financijski plan za 2018. - rashodi
4. Financijski plan za 2018. - posebni dio rashodi

Izvješća:

Izvješće Javna Nabava - Specifikacija roba, radova i usluga 2013.

Izvješće o radu 2013_2

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove za 2014. god.

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Proračun 04.2017. JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE

Bilješke uz izvještaje 01.01.-31.12.2017.

Izvješće o radu za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu 

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Pravilnici:

Odluka  o izmjenama Pravilnika o plaćama_usklađivanje sa Zakonom_o_radu
Pravilnik o radu, plaćama i naknadama
Pravilnik o unutarnjem_ustrojstvu_2013
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave za 2017. godinu

Program rada:

JUPSŽ Godišnji program zaštite, održavanja,očuvanja promicanja i korištenja 2015_korekcije_finalna_verzija

Godišnji program rada za 2016. godinu

Program rada za 2018. godinu

Pozivi i Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća:

Zapisnik 27. sjednice UV

Poziv na 28. sjednicu UV

Zapisnik 28. sjednice UV

Poziv na 40. sjednicu UV

Zapisnik 40. sjednice UV

 

Registar Mladih čuvara prirode

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association