• Slideshow 1

O ustanovi

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 3/08) u skladu sa zakonom. Osnivač Ustanove je Požeško-slavonska županija.Sjedište Ustanove je u Požegi, Županijska 7.

Ustanova obavlja djelatnost:

  • zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Požeško-slavonske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode,osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara
  • nadzor nad  provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja. Zaštita prirode obavlja se sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode kojeg donosi Upravno vijeće Javne ustanove uz suglasnost Župana.


Rad ustanove je javan.Ustanova je dužna pravodobno i istinito izvještavati javnost o obavljanju djelatnosti za koju je osnovana.Ustanova izvještava javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.


Tijela Ustanove

  • Upravno vijeće
  • Ravnatelj

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri članaPredsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Županijska skupština Požeško-slavonske županije.Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje 4 godine.


Ravnatelj: dr. sc. Ivica Samarđić
tel. 034/290-270
mob.098/465-650
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
           Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Stručna suradnica biologinja-ekologinja: Iva Galić, mag. edu. biol. et chem
tel: 034/290-247
e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Glavni čuvar prirode: Predrag Livak, struč. spec. oec.
tel: 034/290-247
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Čuvar prirode: David Huška
tel. 034/290-244
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Administrativno-računovodstvena referentica: Marijana Grizelj-Paulić, upr.prav.
tel/fax: 034/290-244
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association