• Slideshow 1
×

Napomena

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Park u Lipiku

Park Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku nastao je krajem 19.stoljeća, a  spomenikom parkovne arhitekture proglašen je 1965. godine. Park se prostire na površini od 10,4 ha. Perivoj je do danas sačuvan na izvornoj površini i bez bitnih promjena perivojne kompozicije.


Od biljnih vrsta mogu se naći: divlji kesten (Aesculus hyppocastanum), hrast lužnjak (Quercus robur), lipa (Tilia grandifolia), tuja (Thuia occidentalis), smreka (Picea excelsa), američki borovac (Pinus strobus), tulipanovac (Liriodendron tulipifera), katalpa (Catalpa bignonioides),gledičija (Gleditcshia  triacanthos), bukva (Fagus silvatica), grab (Carpinus betulus), breza (Betula verrucosa), brijest (Ulmus campestris), javor (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), klen (A.campestre), i dr.

{gallery}zasticena_podrucja/park-lipik{/gallery}

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association