• Slideshow 1

Publikacije

Sve publikacije, letci i plakati mogu se preuzeti klikom na link naslova.

KNJIGE

Park u Kutjevu - zaštićeni spomenik parkovne arhitekture (perivoj, crkva i dvorac), Juraj Zelić, Tomislav Crnjac 

Park U Lipiku - zaštićeni spomenik parkovne arhitekture (grad, lječilište i perivoj), Juraj Zelić, Tomislav Crnjac

Prirodne vrijednosti Požeško-slavonske županije, Juraj Zelić, Tomislav Crnjac

Park u Trenkovu - zaštićeni spomenik parkovne arhitekture (naselje, dvorac i perivoj), Juraj Zelić, Tomislav Crnjac

Leptiri požeškog kraja, Goran Letić, 2013.

Gljive Požeške kotline i Slavonskog gorjaIvica Samarđić, Iva Galić, Nikolina Milosavljević, 2017.

Orhideje Požeške kotline i gorja, Ivica Samarđić, Iva Galić, 2018.

Vretenca Požeške kotline i Slavonskog gorja, Tomislav Bogdanović, Ivica Samarđić, Iva Galić, Svjetlana Marić, 2019.

Invazivne biljne vrste Požeške kotline i Slavonskog gorja, Ivica Samarđić, Iva Galić, 2019.

Vodozemci i gmazovi Požeške kotline i gorja, Ivica Samarđić, Iva Galić, Frano Barišić, 2019. 

Podzemne gljive Požeške kotline i Slavonskog gorja, Matija Josipović, Ivica Samarđić, 2020.


LETCI

Sovsko jezero - značajni krajobraz

Zaštićena područja Požeško-slavonske županije


PLAKATI

Gljive Požeško slavonske županije

Orhideje Slavonskog gorja

Sisavci Požeške kotline i gorja

Sovsko jezero

Terra Papilonia - Požega zemlja leptira

Biljni svijet Požeške kotline i slavonskog gorja

 Bijela roda

Dabar (Castor fiber) u Požeško-slavonskoj županiji

Obična kockavica (Fritillaria Meleagris L.) u Požeško-slavonskoj županiji

Europska vidra (Lutra lutra)

Park u Kutjevu 

Vodozemci i gmazovi Požeške kotline i gorja

Vretenca Požeške kotline i Slavonskog gorja

 

 

 

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association