Često postavljana pitanja

Smijem li i kada ukloniti gnijezdo bijele rode s krova?
  • Premještanje ili uklanjanje gnijezda bijele rode s krova dozvoljeno je uz prethodno dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
  • Ministarstvo može iznimno dopustiti radnje koje neće biti štetne za opstanak populacije rode, ako ne postoje druge pogodne mogućnosti, a odnose se na sprječavanje ozbiljnih šteta vlasništva, zaštite zdravlja i sigurnosti ili drugih prevladavajućih javnih interesa
  • Dopuštenje za premještanje ili uklanjanje gnijezda rode sadrži točno definirane radnje za premještanje ili uklanjanje gnijezda, a izdaje se na Zahtjev stranke
  • Radnje vezane za premještanje ili uklanjanje gnijezda roda mogu se provoditi isključivo od 15. rujna do 1. veljače, kada rode nisu na gnijezdima
Koji propisi reguliraju zaštitu prirode?

Temeljni propisi iz područja zaštite prirode:

  • Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine
    Narodne novine 72/2017
  • Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine 80/2019)

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000