Opis područja

Sovsko jezero jedinstveno je prirodno jezero na Dilj gori

Sovsko jezero proglašeno je značajnim krajobrazom 30. studenoga 1989. godine. Površina značajnog krajobraze iznosi oko 68 hektara, a površina samog jezera je oko 3600 m2. U samom jezeru je vrlo izdašan izvor.

Sovsko jezero predstavlja jedinstveni primjerak prirodnog jezera u brdsko – brežuljkastom području kontinentalne Hrvatske. Smješteno je u blizini naselja Sovski Dol, na sjevernoj padini Dilja na nadmorskoj visini od 430 metara. S istočne i sjeveroistočne strane okružuje ga šuma hrasta kitnjaka i običnog graba, te šuma bukve u jarcima. Sa zapadne i južne strane su pašnjaci i oranice. Rubovi jezera obrasli su trskom i rogozom. Sovsko jezero je važno utočište manjeg broja ptica koje se u njemu gnijezde ili hrane, a to su: trstenjak, liska, gnjurci, divlje patke, siva čaplja. Važno je stanište i mnogim vrstama vodozemaca i gmazova.

Sovsko jezero je i dio ekološke mreže Natura 2000.

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000