U cilju informiranja javnosti o zaštićenim područjima, vrstama i staništima Javna ustanova kontinuirano izdaje publikacije koje su dostupne u digitalnom formatu.

Značajni krajobraz Sovsko jezero

Sovsko jezero jedinstveno je prirodno jezero na Dilj gori koje je 1989. godine proglašeno značajnim krajobrazom. Smješteno je u Požeško-slavonskoj županiji, sjeverno od Slavonskog Broda, između sela Sovski Dol i Ruševo.

Zaštićena područja Požeško-slavonske županije

U Požeško – slavonskoj županiji postoje 4 zaštićena područja te 18 područja ekološke mreže. U ovom letku navedena područja su ukratko opisana. Spomenute su i najznačajnije biljne i životinjske vrste.

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000