Opis područja

Park u Trenkovu zaštićen je 1964. godine

Park u Trenkovu pripada kategoriji spomenika parkovne arhitekture, a zaštićenim područjem proglašen je 30. ožujka 1964 godine. Nalazi se u sklopu kasnobaroknog dvorca, a zauzima površinu od oko ? hektara. Prostor parka presijeca potok Veličanka iz smjera sjeverozapada prema jugoistoku.

Park je uređen krajem 18. stoljeća kad su vlasnici vlastelinstva bili barun Peterffy i njegova supruga Karolina. Početkom 19. stoljeća grof Jakob Svetić sa suprugom Julijanom uređuje dvorac u neoklasicističkom stilu i proširuje park. Današnjem izgledu parka pridonijeli su Aleksandar i Gabrijela pl. Rakodczay koji su bili vlasnici vlastelinstva 0d 1902. do 1935. godine.

Park u prostoru udaljenijem od dvorca poprima elemente engleskog stila, a u prostoru bliže dvorcu projektiran je u francuskom stilu.

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000