Bioblitz – invazivne strane vrste

Bioblitz – invazivne strane vrste

Od 26.-28.5.2023. na području cijele Europe odvija se akcija pod nazivom Bioblitz,tijekom koje je cilj prikupiti što veći broj

opažanja invazivnih stranih vrsta! Akcija je naziv dobila od kombinacije grčke riječi za život (“bios”) i riječi “blitz” koja označava “napraviti nešto brzo i intenzivno”, a predstavlja zajednički rad šire zajednice na prikupljanju podataka o određenim vrstama u određenom vremenskom razdoblju. Osim znanstvenika, mogu sudjelovati svi zainteresirani i na zabavan način prikupiti važne podatke i naučiti nešto novo o invazivnim stranim vrstama.

U fokusu ovogodišnje akcije nalaze se: žljezdasti pajasen, prava svilenica, rejnutrije, amorfa ili čivitnjača, krasolika, vinobojka i petolisna lozika.

     Krasolika  Krasolika    

 Svilenica  Svilenica

 

Prikupljanjem podataka o rasprostranjenosti ovih vrsta možemo uvelike pridonijeti poznavanju njihove rasprostranjenosti i predviđanju širenja te potencijalnog utjecaja na razini nekog područja, države, ali i čitave Europe.

Preuzmite mobilnu aplikaciju “Invazivne vrste u Hrvatskoj” i zajedno s nama sudjelujte u ovoj akciji. Najaktivnije sudionike na području naše županije, očekuju nagrade!

Za više informacija o sudjelovanju možete nas kontaktirati ili pronaći pojedinosti na sljedećim poveznicama

https://www.haop.hr/hr/novosti/ukljuci-se-u-bioblitz-o-invazivnim-stranim-vrstama-na-razini-europe-26-28-5-2023

https://invazivnevrste.haop.hr/novosti/67

 

Bioblitz infografika 0

 

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000