Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Ilova na javnu raspravu

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Ilova na javnu raspravu

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije donijelo je Odluku o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Ilova na javnu raspravu.

Ovom Odlukom omogućuje se sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Ilova.

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000