Uklanjanje plutajuće vodene mekčine

Uklanjanje plutajuće vodene mekčine

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije započela je uklanjanje plutajuće vodene mekčine (Ludwigia peploides) u sklopu projekta „Kontrola, monitoring i očuvanje bioraznolikosti na području Požeško-slavonske županije“.

Kao što smo već spominjali, plutajuća vodena mekčina je invazivna vrsta čija prisutnost u vodenim tijelima može izazvati velike probleme. Neki od njih su smanjenje razine otopljenog kisika, smanjenje brzine strujanja vode ili potpuno onemogućavanje toka. Posljedično dolazi do prekomjernog nakupljanja sedimenta i zatrpavanja jezera i jaraka što utječe na plovnost, ribolov te je povećana opasnost od poplava.
Nakon utvrđivanja rasprostranjenosti vrste te upoznavanja s njenom biologijom i ekologijom 27. lipnja provedena je prva akcija uklanjanja! Uklanjanje se provelo na području rijeke Ilove u blizini mjesta Garešnica u suradnji sa HGSS Stanicom Požega. U prvoj akciji sudjelovalo je 8 volontera HGSS-a i 3 djelatnika JU koji su s oko 500m vodotoka uklonili vodenu mekčinu. Samo uklanjanje započelo je na najuzvodnijem mjestu na kojemu je opažena biljka dok je nizvodno postavljena mreža koja sprječava širenje otkinutih fragmenata biljke.

Adekvatno opremljeni i stručno osposobljeni članovi HGSS-a te djelatnici naše Ustanove uklonili su gotovo tonu biljne mase koja je zatim u zatvorenim vrećama prevezena na posebno mjesto sušenja gdje je rasprostrta u tanke slojeve i prekrivena zaštitnom mrežom te će ondje biti do trenutka spaljivanja. Nakon završene akcije uklanjanja sva oprema je detaljno pregledana i očišćena kako bi se onemogućilo slučajno širenje ove invazivne vrste.

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000