Povratak kralja nizina

Povratak kralja nizina

S rasponom krila do 2,5 m i težinom od 4-7 kg orao štekavac (Haliaeetus albicilla) smatra se najvećom pticom grabljivicom Panonske nizine.

Interesantno je da je u obitelji štekavaca ženka zapravo fizički nadmoćnija. Štekavci mogu doživjeti i više od 30 godina, međutim prosječni životni vijek u prirodi je između 10 i 15 godina. Osim po veličini, prepoznatljivi su po svom bijelom repu i žutom kljunu koji nam mogu pomoći u određivanju starosti jedinke. Naime, kod mlađih jedinki rep je smeđ, a starenjem postaje sve bjelji dok crni kljunovi mladih orlova s vremenom postaju žuti.

Orlovi štekavci spolnu zrelost dostižu s 5 godina i tada biraju doživotne partnere. Svoje veze stvaraju i obnavljaju fascinantnim svadbenim letom tijekom kojega se povezuju pandžama i zajedno obrušavaju prema tlu. Nakon parenja grade gnijezda od grana i grančica. Za gniježđenje uvijek biraju stara i visoka stabla s velikim krošnjama. Obično je riječ o hrastovima lužnjacima, vrbama ili topolama koji će moći izdržati težinu golemih gnijezda. U rano proljeće ženke najčešće nesu dva jaja. Zajedno s mužjakom inkubiraju jaja 38 dana nakon čega se izlegnu pilići o kojima brinu sljedećih 10 tjedana.

71

Iako ove impozantne ptice nemaju prirodnih neprijatelja, zbog antropogenog djelovanja došlo je do značajnog smanjenja brojnosti populacija te je vrsta strogo zaštićena Zakonom o zaštiti prirode. Kao i mnoge životinje, štekavac je ugrožen nestajanjem prirodnih staništa. Za opstanak im je potreban velik teritorij, stara gusta šuma sa stablima koja mogu podnijeti težinu gnijezda i mnogo hrane, posebice za vrijeme podizanja mladunaca.

Najveći pritisak predstavljaju šumarske djelatnosti, najviše zbog sječe starih stabala i posljedičnog uništavanja staništa kao i ometanje uzrokovano radovima tijekom razdoblja inkubacije. Drugu veliku prijetnju predstavljaju vodno-gospodarske djelatnosti, dok u potencijalne ugroze ubrajamo i aktivnosti lovaca i svih osoba koje provode vrijeme u prirodi te mogu slučajno uzrokovati napuštanje gnijezda.

Najveće populacije ovih orlova nalazimo uz velike rijeke poput Drave, Dunava i Save te u poplavnim područjima poput Kopačkog rita i Lonjskog polja ili uz veće ribnjake. Na području Požeško-slavonske županije najveći broj orlova štekavaca može se vidjeti na području ribnjaka Poljana, međutim u posljednjih nekoliko godina nije evidentirano niti jedno aktivno gnijezdo. Sve potrage završile su neuspješno te je naša županija ostala bez aktivnih gnijezda – sve do ovog proljeća!

DSC00841

Nakon dojave o gnijezdu štekavaca na području gdje se odvijaju šumski radovi isti su zaustavljeni i nadamo se kako će im se osigurati prijeko potreban mir. Zahvaljujemo svima koji su pokazali izrazito razumijevanje u ovoj situaciji i nadajmo se uspješnoj godini i novim vladarima našeg neba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000