Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto stručni suradnik šumar

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto stručni suradnik šumar

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto:

Temeljem Natječaja za radno mjesto stručni/a suradnik/ica – šumar  (KLASA: 112-02/23-01/4, URBROJ:2177-1-2-02-23-2, od 07. rujna 2023.) zaposlit će se Kristina Ašenbrener.

 

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000