POZIV NA INTERVJU  za radno mjesto stručni suradnik/ica šumar/ica

POZIV NA INTERVJU za radno mjesto stručni suradnik/ica šumar/ica

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske  županije povodom Javnog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika šumara, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici https://www.priroda-psz.hr/, dana 07.09.2023, poziva na intervju kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja

za dan  25. rujan  2023. godine (ponedjeljak)   

u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem  Požeško-slavonske  županije,

Županijska 9, Požega

Kandidati koji ispunjavaju uvjete te se pozivaju na intervju su:

INICIJALI (ime.prezime)

GODINA ROĐENJA

Vrijeme:

M. K.

1993.

8:00 sati

K. A.

1993.

8:30 sati

Pozivaju su kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da pristupe provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua s Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja .

Povjerenstvo  za provedbu javnog natječaja kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, sa posebnim naglaskom na provjeru iz:

  • Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19 ),
  • Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (objavljen na web stranici https://priroda-psz.hr/images/Opci_akti/STATUT.pdf ),
  • te poznavanja ekologije vrste Ludwigia peploides

PRAVILA PRISTUPANJA NA INTERVJU :

Po dolasku na intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijeli prijavu na natječaj za mjesto za koje se obavlja intervju, ne mogu pristupiti na intervju.

Za vrijeme intervjua nije dopušteno :

− koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

− koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,

− napuštati prostoriju u kojoj se odvija intervju.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove na intervju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000