Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje izvršno tijelo osnivača, odnosno Župan Požeško-slavonske županije. Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije

O Nama

logo bottom 2

MBS: 02463776
OIB: 49693572834
Žiro-račun: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR1425000091501152117
Tel. 034/290-244
E-mail: 
zastita.prirode@pszupanija.hr

Pretplate

Image

natura 2000